Hålogaland Kraft øker beredskapen for å ivareta strømforsyningen og bredbåndsforbindelsen

Økt beredskap!

Hålogaland Kraft følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Harstad kommune, og har gradvis innført tiltak for å begrense smitten av koronaviruset.

Som følge av nasjonale tiltak lansert, innfører Hålogaland Kraft økt beredskap. Det betyr at våre viktigste oppgaver, som fortsatt er å ivareta at alle har strøm og bredbånd, blir hovedfokus fremover.

– Vi sørger nå for at vi uavhengig av eventuelt koronautbrudd i regionen, skal ha mannskap tilgjengelig for å rette feil som kan oppstå i strøm-, bredbåndsnettet og i kraftverkene, sier beredskapsleder Eidar Tøllefsen.

Iverksatte tiltak

  • Driftspersonell er splittet opp i team geografisk. Mønstring skjer direkte og ikke via felles oppmøte. Dette både for å redusere smitterisiko og for å ha back-up om noen blir syke.
  • Ansatte som kan jobbe hjemmefra gjør det.
  • Møter gjennomføres fortrinnsvis elektronisk.
  • Hovedfokus rettes mot drift av strøm-, bredbåndsnettet og kraftverkene for å ivareta strøm- og bredbåndsforsyningen.

Kontakt

Kundesenteret kan kontaktes via:

Feilmelding:

    • alltid bemannet tlf. 770 42 500

Media:

    • Beredskapsansvarlig Eidar Tøllefsen tlf. 951 69 769