Miljøvennlig

Med å velge strømproduktet Garantert lokal vannkraft får du muligheten til å være med på å bidra til at det produseres mer fornybar energi

Våre vannkraftverk

Vi har 9 vannkraftverk fordelt på Grovfjord, Gausvik, Ibestad, Gratangen og Bogen i Ofoten.

Pris

Timesspot + 6,9* øre/kWh og kr 30 pr. mnd
*inkl. elsertifikater til staten og opprinnelsesgarantier