Hålogaland Kraft AIR

Analyse, Inspeksjon & Rekognosering

Om selskapet

Hålogaland Kraft AIR (HLK AIR) er et selskap i Hålogaland Kraft konsernet med oppgaver innenfor inspeksjon og fotografering ved bruk av droner.

Dronene kan opereres uten visuell kontakt mellom flyger og drone, såkalt Beyond Line Of Sight (BLOS), og HLK AIR er sertifisert for både å fly og utdanne piloter for droneflyging BLOS.

HLK AIR kan tilby følgende tjenester:

  • Oppdrag for elkraftbransjen
  • Toppbefaring og analyse
  • Tilsyn av vei, bru, jernbane
  • Befaring av skred og flom
  • Ortofotografi
  • Termografi

HLK AIR tilbyr nå i samarbeid med Powel et nytt tjenestekonsept basert på bruk av droner for overvåking og analyse av teknisk tilstand på strømnettet (toppbefaring). Dette er miljøvennlige tjenester som både erstatter bruk av helikopter og gir helt nye muligheter man ikke har klart å realisere med tradisjonelle metoder. Dette vil kunne gi store kostnadsbesparelser for nettselskapene.

Kontakt

For mer informasjon kontakt:

Kristian Bøckman, Daglig leder. Mobil: +47 465 06 465.

E-post: kristian.bockman@hlk.no

Lars Sletten, Sjefpilot. E-post: lars.sletten@hlk.no