Konsernstruktur

Hålogaland Kraft as

Sprer positiv energi

Foruten de heleide “døtrene” du ser i kartet over har konsernet eierandeler i KraftTele, Nordkraft, Nordkraft Nett og Niingen Kraftlag.

Fra 01.01.2016 gikk vi over til en “ren” konsernorganisering. Dette innebar ikke annet enn at HLK Nett, HLK Kunde, HLK Bredbånd og HLK Produksjon gikk fra å være seksjoner i “Mor” til å bli egne AS.

Hålogaland Kraft Nett as

Sprer trygghet og muligheter

HLK Nett har som hovedoppgave å sørge for ei stabil og sikker strømforsyning i våre 7 eierkommuner. Vi har lenge sørget for at du tar lys, varme og muligheter for gitt. 24/7/365. Og når det en sjelden gang blir mørkt gjør vi alt vi kan for å gjenopprette tryggheten og mulighetene for deg og dine så fort som mulig.

Besøk hjemmesiden

Hålogaland Kraft Kunde as

Sprer kundefordeler

HLK Kundes bidrag til å “spre positiv energi” er å gi deg et trygt, enkelt, nyttig og nært kundeforhold. Til konkurransedyktige vilkår. Vi plager deg ikke med telefonselgere på provisjon eller tilbud som ofte viser seg å være for gode til å være sanne. Vi skal stå for det vi sier og gjør. Vi er dessuten rett i nærheten. Så du kan også møte oss ansikt til ansikt, uansett hva du ønsker å ta opp.

Som et ledd i konsernorganiseringen samlet vi fra 01.01.2016 vår markedsavdeling og kundeservice i en felles enhet kalt HLK Kunde as.

Hålogaland Kraft Bredbånd as

Sprer fart og innhold

Selskapet selger og drifter våre bredbåndsløsninger. Her ivaretas også infrastrukturen, som hovedsakelig består av fiber og trådløse løsninger.

Selskapet er en del av Altibox-alliansen og har flere tusen Altibox- kunder. I tillegg er enheten en betydelig leverandør av trådløse løsninger.

Les mer

Hålogaland Kraft Produksjon as

Sprer ren energi

HLK Produksjon har sitt hovedsete i Grovjord. Herfra drifter og vedlikeholder vi 9 anlegg (inkludert Niingen) som i et normalår produserer 90 GWh ren, fornybar vannkraft.

Selv om all egenproduksjon selges til kraftbørsen er dette “positiv energi” som dekker årsforbruket til 4500 husstander.

Hålogaland Kraft Eiendom as

Holder orden

Dette selskapet tar seg av konsernets eiendommer og frigjør dermed energi til de andre selskapene.