Ledige stillinger

Om Hålogaland Kraft AS (HLK AS):
-Vi ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester. Nyskaping, samfunnsengasjement, kundeorientering og en god infrastruktur skal sikre en sterk posisjon i områdene vi opererer i.

Vi er eid av 6 kommuner (Harstad, Ibestad, Gratangen, Lødingen, Kvæfjord og Tjeldsund) og har ca. 50.000 kunder fordelt på nett, strøm og bredbånd. Vårt hovedkontor ligger i Harstad.
Våre kjernevirksomheter er kraftproduksjon (HLK Produksjon AS), kraftnett (HLK Nett AS), kraftomsetning (HLK Kunde AS) og bredband (HLK Bredband AS).

Les mer om oss