Samfunnsoppdrag og strategi

Styringspyramide, konsern

Kapital, kompetanse og teknologi

Strategien er rammet inn av ordene kapital, kompetanse og teknologi – tre markører som peker på at tilgang på disse komponentene er sentrale forutsetninger for at vi skal lykkes med strategien.

Samfunnsoppdraget: Strøm og bredbånd til alle. Alltid.

Vårt samfunnsoppdrag har gjennom generasjoner vært å gjøre vann om til strøm og å sørge for trygg og stabil strømforsyning til regionens husholdninger, næringsliv og offentlig sektor.

Vi er i dag også en betydelig bredbåndsaktør. Bredbånd vurderes i dag som en like viktig infrastruktur som strøm. Vi betrakter derfor også jobben med å sørge for en trygg og stabil bredbåndsforsyning til våre kunder som en del av vårt samfunnsoppdrag.

Visjon: Et godt liv med Hålogaland Kraft

Målet vårt er å bidra til livskvalitet og konkurransekraft i samfunnet vi er en del av. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Dette skal igjen bidra til et godt liv for våre kunder, eiere og ansatte i selskapet.

Formål/misjon: Vi sprer positiv energi

Vi skal lyse opp og forenkle kundenes hverdag med enkle, nyttige, trygge og fremtidsrettede produkter og tjenester. Nyskapning, samfunnsengasjement, kundeorientering og en god infrastruktur skal sikre en sterk posisjon i områdene vi opererer i.

Verdigrunnlag: STEP

  • Samarbeidsvillig
  • Tett på
  • Engasjert
  • Pålitelig

Les mer