Kraftverkene

Hålogaland Kraft Produksjon eier, drifter og vedlikeholder 8 kraftverk, i tillegg drifter og vedlikeholder vi Niingen Kraftverk.