Fossan

Fossan kraftverk er lokalisert i Gratangsbotn. Kraftverket ble satt i drift i 2013, og overtok for det gamle Storfossen Kraftverk som var plassert ved Storfossen i Gratangen.

Kraftverkets magasin er Storvatnet, Langvatnet og Øsevatnet på Øse. I tillegg nytter kraftverket tilsig fra blant annet Kvernmovassdragene. Inntaket er plassert ved Fjelldal bro. Herifra går vannveien i tunnel og rør.

Total fallhøyde for anlegget er 164 meter.

Teknisk informasjon

KommuneGratangen
Nedslagsfelt26,2 km2
VannveiTunell og rør
Fallhøyde174,2 meter
TurbintypePelton
Generator5,0 MW
Årlig produksjon18,3 GWh
Driftsatt2013