Helleren

Helleren kraftverk er lokalisert like ved Helleren Museum og produksjonsavdelingens administrasjonsbygg på Helleren i Grovfjord. Helleren kraftverk ble driftsatt i 1988 og overtok da for gamle Helleren kraftverk som nå er blitt museum.

Kraftverket magasin er Saltvann. Fallhøyden fra inntaket i Saltvann til stasjon er på 20 meter. Vannet føres i rørgate fra inntaket og ned til stasjonen via et 112 meter GRP rør. Røret har en radius på 2.5 m og kan lede en vannmengde på 15 m3/sek ved maks pådrag.

Rørgaten mellom inntaket i Saltvann og stasjon ble skiftet i 2008. Før skifte var det en gammel trerørgate som ble benyttet. I 2008 ble rørgaten skiftet og erstattet med nytte GUP rør med samme dimensjon som den gamle rørgaten.

Anlegget er det eneste av HLKs anlegg som benytter en turbin av type kaplan.

Teknisk informasjon

KommuneSkånland
Nedslagsfelt32,1 km2
Rørgate112 m, radius 2,5 m
Fallhøyde20 meter
TurbintypeKaplan
Generatorytelse2,8 MVA (2,3 MW)
Årlig produksjon10,5 GWh
Ferdig utbygd1988