Nedrefoss

Nedrefoss kraftverk er et magasinverk. Kraftverket opprinnelig bygget i 1909, utvidet i 1915, 1920 og 1952. Kraftanlegget ble ombygget og modernisert sist gang i 2004.

Vassdragets hovedmagasin Storvatn har en ca 350 meter lang fyllingsdam med største høyde på 139,25 moh og en 50 meter lang betongdemning med flomløpsterskel.

Demningen har lukehus som huser manøvrerbare luker.

Nedtrefoss anlegget ble totalombygget og driftsatt igjen 15.09.2004. Inntaket ble flyttet til Haukebøvatn og derfra om ned til kraftstasjonen ble det bygget en ca 1200 meter lang tunnel med et tverrsnitt på 12/20 m2.

Aggregatet i stasjonen er en Francis turbin og en Indar generator. Stasjonene fallhøyde er 79 meter

Teknisk informasjon

KommuneHarstad
Nedslagsfelt60,4 km2
VannveiTunnel og rørgate
Fallhøyde79 meter
TurbintypeFrancis
Generator4000 kW
Årlig produksjon17,1 GWh
Driftsatt 1. gang1909