Nord-Forså

Nord Forså kraftverk er et magasinverk. Kraftverket ble første gang driftsatt i 1957. Senere er anlegget rehablitert flere ganger sist i 2010 der deler av rørgate ble rehabilitert samt nytt aggregat med mer.

Etter rehablitering i 2010 består rørgaren av ca 1200 meter langt GRP rør (nytt i 2010) samt ca 660 meter stålrørgate (gammel). Rørdiameteren varierer noe men er hovedsakelig 0,6 m i diameter.

Magasin:

Nord Forså kraftanlegg benytter seg av Mevann som magasin. Demningen er en plastdam med fast overløp. Total lengde er 119 meter og størets høyde er 10,5 meter. Det er plassert et kammer som huser rørbruddsventil, vakumventil og styringsanlegg i demningen.

Reguleringshøyden på Mevann er 8.7 meter.

Teknisk informasjon

KommuneIbestad
Nedslagsfelt9,7 km2
VannveiRørgate
Fallhøyde235,5 meter
TurbintypePelton
Generator1300 kW
Årlig produksjon4,6 GWh
Driftsatt 1. gang1957