Øvrefoss

Øvrefoss kraftverk er et magasinverk. Kraftverket ble ferdigbygget i februar 1949.

Vassdragets hovedmagasin Storvatn har en ca 350 meter lang fyllingsdam med største høyde på 139,25 moh og en 50 meter lang betongdemning med flomløpsterskel.

Demningen har lukehus som huser manøvrerbare luker.

Første byggetrinn demmet 3 meter, senere utvidet i 1919-22 til dagens reguleringshøyde. Dammen ble sist rehabilitert i 1987-88. Reguleringskonsesjonen for Storvatn tillater en regulering på 7,5 meter.

Nedenfor Storvatn ligger Øvrefossdam som benyttes som inntaksdam for Øvrefoss kraftstasjon. Fra inntaksdamen føres vannstrengen i stålrørgate til kraftstasjonen.

Reguleringskonsesjonen for Øvrefossdam er 2 meter

Teknisk informasjon

KommuneHarstad
Nedslagsfelt53,9 km2
VannveiStålrørgate
Fallhøyde55 meter
TurbintypeFrancis
Generator1350 kW
Årlig produksjon5,2 GWh
Driftsatt1949