Skoddeberg

Skoddeberg kraftstasjon er et magasinverk. Kraftstasjonen ble driftsatt i 1956. Stasjonen har to aggregater.

Kraftverkets magasin er Skoddebergvannet. Fallhøyden fra Skoddebergvann til stasjon er 69 meter. HLK har konsesjon på å kunne regulere Skoddebergvann 6,5 meter.

I 2008 ble en av de to gamle aggregatene i stasjonen byttet ut med et nytt brukt aggregat. Dette muliggjør økt produksjon i flomperioder.

I tilknytning til magasinet på Skoddebergvann står en av få hevertdemninger av denne størrelse som finnes i verden i dag.

Vannveien fra Skoddebergvann til kraftstasjon er hovedsakelig basert på tunnel i fjell der siste del er rørgate i dagen.

Teknisk informasjon

KommuneSkånland
Nedslagsfelt106,1 km2
VannveiTunnel og rør
Fallhøyde69 meter
TurbintypeFrancis
Generator 13,00 MVA
Generator 24,50 MVA
Årlig produksjon30 GWh