Sør-Forså

Sør Forså kraftverk er et magasinverk. Nye Sør Forså kraftverk ble idriftsatt 27.januar 1986.

Stasjonen og kontrollanlegg ble ombygget og modernisert sist gang i 2007.

Magasin:

Sør Forså kraftverk benytter seg av vann fra to magasiner: Skipsvann & Storvann.

Skipsvann:

Dette er det øverste magasinet. Ved Skipsvann ble det bygget i 1984 bygget ny demning som en del av en totalrehabilitering av anlegget. Demningen er en betongdam med 20 meter langde og 4,5 meter høyde.

Reguleringshøyden på Skipsvann er 3.7 meter.

Storvann:

Storvann er det nederste magasinet. Under totalrehabliteringen av kraftverket i 1984 ble det bygget to demninger ved Storvann:

  • Sperredam med lengde 50 meter og høyde 2 meter. Bygget i betong.
  • Inntaksdemning som er en 20 meter lang betong og en 15 meter lang jordfyllingsdam som huser rørbruddsventil i demningene ventilkammer

Reguleringshøyden på Storvann er 1,4 meter.

Teknisk informasjon

KommuneIbestad
Nedslagsfelt13,29 km2
VannveiRørgate
Fallhøyde
TurbintypeFrancis
Generator1350 kW
Årlig produksjon5,1 GWh
Driftsatt1986