Storelva

Storelva kraftverk er et magasinverk. Kraftverket ble driftsatt i 1947. Stasjonen er rehabilitert flere ganger opp gjennom årene. Sist var modernisering av kontroll og apparatanlegg i 1978.

Anleggets effektive fallhøyde er ca 288 meter.

Magasin:

Storelva kraftverk benytter seg av vann fra to magasiner: Jektvikvann (isvann) og Storelvvann.

Jektvikvann (Isvann)

Demningen er en fyllingsdam, med jord,grus og stein med stampet myr som tetningssjikt. Demningen har en tetningskjerne av betong i hele langden. Damkronen ligger 0.75 meter over høyeste flomvannstand.

Storelvvatn:

Inntaksdemningen er en fyllingsdam av samme tyåpe som ved Jektvikvann. Damkronen ligger 1 meter over høyeste flomvannstand.

Ventil og hus ligger ca 8 meter nedstrøms dammen.

Teknisk informasjon

KommuneIbestad
Ytelse470 kW
VannveiRørgate
FallhøydeEffektiv 288 meter
TurbintypePelton
Generator575 MVA
Årlig produksjon2,9 GWh
Driftsatt1947