Faktura skal sendes på e-post til det respektive selskap og merkes med avdeling/selskap, samt navn på bestiller. Faktura som er feilsendt eller ikke tilfredsstillende merket vil bli returnert.

Morselskap:

Hålogaland Kraft AS (org.nr 916 256 973)

Fakturaadresse: faktura-hlk@hlk.no
Kontonummer: 6443.05.16130

Datterselskap:

Hålogaland Kraft Nett AS (org.nr 985 411 131)

Fakturaadresse: faktura-nett@hlk.no
Kontonummer: 6420.08.04102

Hålogaland Kraft Produksjon AS (org.nr 912 432 181)

Fakturaadresse: faktura-produksjon@hlk.no
Kontonummer: 6420.08.04153

Hålogaland Kraft Kunde AS (org.nr 980 249 417)

Fakturaadresse: faktura-kunde@hlk.no
Kontonummer: 6420.05.00308

Hålogaland Kraft Bredbånd AS (org.nr 914 719 143)

Fakturaadresse: faktura@hlbb.no
Kontonummer: 6443.05.15134

Hålogaland Kraft Eiendom AS (org.nr 913 023 692)

Fakturaadresse: faktura-eiendom@hlk.no
Kontonummer: 6420.08.07268

Niingen Kraftlag AS (org.nr 914 602 599):

Fakturaadresse: faktura-niingen@hlk.no
Kontonummer: 6420.08.02576

Art Gymsal AS (org.nr 988 663 646)

Fakturaadresse: faktura-artgym@hlk.no
Kontonummer: 4730.15.11147

Eventuelle spørsmål rettes til Regnskapsavdelingen
Telefon: 77 04 25 00
e-post regnskap@hlk.no