Niingen

Niingen kraftverk er lokalisert ved Strandvatnet i Bogen i Ofoten. Her ligger også dagbygg.

Teknisk informasjon

KommuneEvenes
Nedslagsfelt26,5 km2
VannveiTunnel og rørgate
Fallhøyde
TurbintypePelton
Generator18,511 MVA
Årlig produksjon74,7 GWh
Driftsatt2006