Er forbruket på din strømfaktura stipulert selv om du har fått ny AMS-måler?

Noen kunder vil oppleve at vi har stipulert (beregnet) strømforbruket, selv om det er installert ny AMS -måler.

Dette skyldes mangler i overførselen av data mellom måler og avregningssystemet.

I utbyggingsfasen ( frem til 2019 ) vil dette kunne være et problem særlig i områder der radionettet ikke er helt ferdig utbygd, men etter hvert som radionettet bygges sterkere vil også datainnsamlingen fungere bedre.

I tillegg har vi stipulert på enkelte anlegg,  dersom vi av andre årsaker ikke har kontakt med måleren.

Fakturert volum bli korrigert på kommende faktura, når reelle målerverdier er på plass.

Ved nærmere spørsmål kontakt oss på telefon 77042500 mellom kl 0900-1500.