Registrering av mobil

SMS: Kjapt og enkelt

Knytte kundenr og målernr til mobilnr

Send SMS til 2258:
hlk reg “kundenummer” “målernummer”. Etter at du har sendt registreringen vil du motta en kvittering fra 2258.

Når fristen for måleravlesning nærmer seg vil du motta en påminnelse fra oss på det mobilnummeret du benyttet til registrering.

Melde inn målerstand

Når du skal registrere målerstand via SMS må du benytte samme mobilnummer som du registrerte deg med. Sender du fra et annet nummer vil ikke meldingen identifiseres.

Send melding til 2258:
hlk “målerstand”.

Du vil motta en kvittering som bekrefter at avlesningen er registrert. Du får også opplyst forbruket siden sist avregning.

Har du flere målere?

Du knytter en og en måler til det aktuelle kundenummeret, på samme måte som over.
Eksempelet under viser registrering og avlesning av 2 ulike målere knytta til samme kundenummer og mobilnummer:

Slik gjør du det:

hlk reg “kundenummer” “målernummer”

Send meldingen til 2258

hlk reg “kundenummer” “målernummer”

Send meldingen til 2258

Registrering av måleravlesning

Slik skriver du meldingene:

hlk “målernummer” “målerstand”

Send meldingen til 2258

hlk “målernummer” “målerstand”

Send meldingen til 2258

Kundenummeret kan være det samme eller variere fra måler til måler. Du knytter kundenummer til målernummer ved registrering. Når dette er gjort og du skal foreta avlesning benyttes kun målernummer og målerstand.