Spørsmål og svar – nye kunder fra Evenes

Her er HLK Kunde, som skal gjøre sitt for å gi deg et trygt og godt kundeforhold.

Bygget i Bogen har fått ny logo, men folkene er de samme.

Hvem kan hjelpe meg?

Spørsmål om kundeforholdet ditt rettes etter 19. juni 2017 til hlk@hlk.no eller tlf. 77 04 25 00. Husk også at du kan sjekke og administrere kundeforholdet ditt på Min side.

Hvor ringer jeg ved feil?

Fra 04.08.2017:

Feilmeldingstelefon for strømbrudd: 77 04 26 26.

Åpningstider: 24 timer i døgnet – året rundt.

Les gjerne denne siden før du melder inn feil.

Hva skjer med måleren min?

Myndighetene har bestemt at alle skal ha automatisk måler innen 01.01.2019. Som kunde i EK har du dette allerede i dag, men disse tilfredsstiller ikke myndighetens krav. Det betyr at måleren din må skiftes. Dette er et eget prosjekt, og du vil få nærmere informasjon når din måler står for tur.

Les mer om AMS 2019

Hva skjer med prisene?

Det ligger an til en kraftig reduksjon i nettleien din. Beregninger indikerer en årlig besparelse på drøye 3000 kroner for en normalhusholdning (2017, 20.000 kWh/år).

Kraftkunder hos EK ble fra 01.07.2017 satt over på Innkjøpspris. Dette er tilnærmet identisk med prisproduktet du hadde hos EK og har de siste årene vært det gunstigste alternativet.

Du kan enkelt endre prisprodukt på “Min side” her på hlk.no.

Hva skjedde med de ansatte i EK?

Alle ansatte ble en del av HLK fra 01.01.2017. Det ser ut som om de trives sammen med oss.

Hva skjedde med stasjonen i Bogen?

Vi har overtatt denne. Stasjonen er fortsatt bemannet, så tilstedeværelse og beredskap er ivaretatt.

Fortsatt nær ?

Stasjonen i Bogen vil som nevnt tidligere fortsatt være bemannet. I tillegg er det ikke langt til våre andre stasjoner, så skulle det skje noe med strømnettet vil vi være raskt ute med folk.

Som kunde finner du oss også her, på telefon 770 42500, e-post hlk@hlk.no eller Facebook.

Vi lar oss engasjere av og er engasjert i lokalsamfunnene vi er en del av. Nå blir også dere en del av vårt område – som igjen betyr at vi vil engasjere oss i deres lokalsamfunn. Les mer om samfunnsengasjement og sponsing.