Spørsmål og svar – nye kunder fra Evenes

Bente og Christian er to av dem som skal gi deg et rimelig, trygt, enkelt og nyttig kundeforhold hos oss.

Hva skjer – og når?

Alt blir som før for deg som kunde de første månedene av 2017. Estimert dato for overføring av kundeforholdet ditt fra Evenes Kraftforsyning (EK) til oss er 01.07.2017. Dette betyr at du forholder deg til EK inntil du hører noe annet.

Hva med avlesning og strømregning?

Du vil få strømregning fra EK frem til du er kunde hos oss (01.07.2017). Denne baseres som før på den automatiske avlesningen av måleren din. Spørsmål om kundeforholdet ditt rettes til EK inntil du hører noe annet.

Hva skjer med måleren min?

Myndighetene har bestemt at alle skal ha automatisk måler innen 01.01.2019. Som kunde i EK har du dette allerede i dag, men disse tilfredsstiller ikke myndighetens krav. Det betyr at måleren din må skiftes. Dette vil, slik det ser ut i dag, skje i løpet av andre halvdel av 2018. Dette er et eget prosjekt, og du vil få nærmere informasjon når din måler står for tur.

Les mer om AMS 2019

Hva skjer med prisene?

Det ligger an til en kraftig reduksjon i nettleien din. Foreløpige beregninger indikerer en årlig besparelse på drøye 3000 kroner for en normalhusholdning (20.000 kWh/år). Nettleien din vil imidlertid bli som før frem til du er overført til oss. Estimert dato er som nevnt tidligere 01.07.2017. Går alt som planlagt vil nettleien din bli justert ned fra denne datoen.

Trolig vil også kraftprisen din bli lavere. Vi har ulike prisprodukter – som du selv vil få anledning til å vurdere når den tid kommer.

Hva skjer med de ansatte i EK?

Alle ansatte blir en del av HLK fra 01.01.2017. De vil bli tatt godt imot!

Hva skjer med stasjonen i Bogen?

Vi overtar denne. Stasjonen vil fortsatt være bemannet, så tilstedeværelse og beredskap blir ivaretatt.

Hvordan vil dere informere oss fremover?

Vi ønsker å gi dere en trygg og god overgang til oss, så vi har planlagt denne prosessen nøye. I løpet av januar/februar får du et nytt brev fra oss med relevant informasjon. Før sommeren får du en ny oppdatering. Vi vil også kjøre «åpne dager» i Bogen i løpet av vår/tidlig sommer slik at du kan snakke med oss ansikt til ansikt. Og skulle det være noe underveis er det bare å ta kontakt!

Denne siden vil også oppdateres fortløpende med nye spørsmål og svar.

Fortsatt nær ?

Stasjonen i Bogen vil som nevnt tidligere fortsatt være bemannet. I tillegg er det ikke langt til våre andre stasjoner, så skulle det skje noe med strømnettet vil vi være raskt ute med folk. Som kunde finner du oss også her, på telefon 770 42500, e-post hlk@hlk.no eller Facebook.

Vi lar oss engasjere av og er engasjert i lokalsamfunnene vi er en del av. Nå blir også dere en del av vårt område – som igjen betyr at vi vil engasjere oss i deres lokalsamfunn. Les mer om samfunnsengasjement og sponsing.