Strømavtaler privatkunde

Innkjøpspris

For deg som ønsker å være 100% sikker på at kraftprisen din til enhver tid er markedsriktig. Strømprisen som leveres er HLK Kundes Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nord Pool Spot per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres samt påslag 3,6 øre/kWh (inkludert kostnader på elsertifikater til staten).

Pris pr kWh

27,92

(Innkjøpspris mars)
Spotpris (NO4) den 26.04.2017 : 23,21 øre/kWh

Standard

Standard er en markedsbasert kraftpris for deg som ikke ønsker å bruke tid og krefter på å holde seg oppdatert i kraftmarkedet. Den jobben tar vi!

Pris pr kWh

29,90

(Gjelder fra 01.03.2017)

Fastpris 3 år

For deg som ønsker en stabil og forutsigbar kraftpris over lengre tid. Fast pris pr kWh uansett årstid.

Pris pr kWh

25,90

(Gjelder fra 01.05.2017 til 01.05.2020)

Fastpris 1 år

For deg som ønsker en stabil og forutsigbar kraftpris hele året. Fast pris pr kWh uansett årstid.

Pris pr kWh

26,80

(Gjelder fra 01.05.2017 til 01.05.2018)
Hovedmeny
Få SMS-varsel ved måleravlesning og strømbrudd SMS- varsel
HLK_Kunde
Pb 1057, 9480 Harstad. Rødbergveien 14, 9408 Harstad. Tlf. 77 04 25 00 - hlk@hlk.no
Besøkstid mandag - fredag 09:00 - 15:00. Sentralbord mandag - fredag 08:00 - 15:45
×
Responsive Menu Clicked Image
MENY