Fastpris 1 år

For deg som ønsker en stabil og forutsigbar kraftpris hele året. Fast pris pr kWh uansett årstid. Anlegget må befinne seg innenfor Nord-Norge.

Kraftavtale Privat

Avtaletype

Gjelder også nettleie

Navn (*)

Adresse(*)

Postnr(*)

Poststed(*)

Fødselsdato(*)

Kontakttelefon(*)

E-post (*)

Avtalebetingelser

Innkjøpspris kan tegnes fortløpende dersom du ikke er bundet av en fastprisavtale.

Anleggsopplysninger

Kraftleverandør i dag(*)

Innflyttingsdato*

Målepunkt_id 1 / Målernr. 1(*)

Målerstand 1(*)

Målepunkt_id 2 / Målernr. 2

Målerstand 2

Merknad til oss (Max 150 tegn)

Jeg bekrefter med dette at alle opplysninger er korrekt, og har lest og akseptert vilkårene.

Betingelser

Betingelser Fastpris

  1. Avtalen gjelder fast kWh-pris for en avtalt periode; med fra dato og til dato.
  2. Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri fra kontrakten, mot å dekke HLK Kunde sitt tap som følge av at leveransen ikke fullføres. Minimumsbeløpet for frikjøp er kr 500,-.
  3. Hvis kunden ikke har inngått ny kraftavtale før avtaleperiodens slutt, overføres kunden automatisk til Innkjøpspris.
  4. Som et tillegg til den faste prisen kommer et fast, månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruket. (p.t kr, 30,-) Prisendring på det faste månedlige beløpet varsles direkte til kunde eksempelvis via e-post, SMS eller “Min Side” på www.hlk.no. Varsling på “Min Side” må aktivt velges av kunden
  5. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer på NVE sine sider her
  6. Du har 14 dagers ubetinget angrerett etter bestilling.
  7. Ellers gjelder øvrige vilkår for kraftlevering til private.
Hovedmeny
Få SMS-varsel ved måleravlesning og strømbrudd SMS- varsel
HLK_Kunde
Pb 1057, 9480 Harstad. Rødbergveien 14, 9408 Harstad. Tlf. 77 04 25 00 - hlk@hlk.no
Besøkstid mandag - fredag 09:00 - 15:00. Sentralbord mandag - fredag 08:00 - 15:00
×
Responsive Menu Clicked Image
MENY