Innkjøpspris

For deg som ønsker å være 100% sikker på at kraftprisen din til enhver tid er markedsriktig. Strømprisen som leveres er HLK Kundes Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nord Pool Spot per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres samt påslag 5,9 øre/kWh (inkludert kostnader på elsertifikater til staten). Anlegget må befinne seg innenfor Nord-Norge.

Kraftavtale Privat

Avtaletype

Gjelder også nettleie

Navn (*)

Adresse(*)

Postnr(*)

Poststed(*)

Fødselsdato(*)

Kontakttelefon(*)

E-post (*)

Avtalebetingelser

Innkjøpspris kan tegnes fortløpende dersom du ikke er bundet av en fastprisavtale.

Anleggsopplysninger

Kraftleverandør i dag(*)

Innflyttingsdato*

Målepunkt_id 1 / Målernr. 1(*)

Målerstand 1(*)

Målepunkt_id 2 / Målernr. 2

Målerstand 2

Merknad til oss (Max 150 tegn)

Jeg bekrefter med dette at alle opplysninger er korrekt, og har lest og akseptert vilkårene.

Betingelser

Betingelser Innkjøpspris

  1. Strømprisen som leveres er HLK Kundes Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nord Pool Spot per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres
  2. Avtalen om strøm til Innkjøpspris har i tillegg et fast månedsbeløp (p.t. 30,- kr) som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. (p.t 5,9 øre/kWh). Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel direkte til kunden eksempelvis via e-post, SMS eller på “Min Side” på www.hlk.no. Varsling på “Min Side” må aktivt velges av kunden.
  3. Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp og offentliggjøres på våre nettsider eller «Min Side».
  4. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
  5. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer på NVE sine sider her
  6. Ellers gjelder øvrige vilkår for kraftlevering til private.
Hovedmeny
Få SMS-varsel ved måleravlesning og strømbrudd SMS- varsel
HLK_Kunde
Pb 1057, 9480 Harstad. Rødbergveien 14, 9408 Harstad. Tlf. 77 04 25 00 - hlk@hlk.no
Besøkstid mandag - fredag 09:00 - 15:00. Sentralbord mandag - fredag 08:00 - 15:00
×
Responsive Menu Clicked Image
MENY