Standard

Standard er en markedsbasert kraftpris for deg som ikke ønsker å bruke tid og krefter på å holde seg oppdatert i kraftmarkedet. Den jobben tar vi! Det er en variabel pris. Anlegget må befinne seg innenfor Nord-Norge.

Kraftavtale Privat

Avtaletype

Gjelder også nettleie

Navn (*)

Adresse(*)

Postnr(*)

Poststed(*)

Fødselsdato(*)

Kontakttelefon(*)

E-post (*)

Avtalebetingelser

Innkjøpspris kan tegnes fortløpende dersom du ikke er bundet av en fastprisavtale.

Anleggsopplysninger

Kraftleverandør i dag(*)

Innflyttingsdato*

Målepunkt_id 1 / Målernr. 1(*)

Målerstand 1(*)

Målepunkt_id 2 / Målernr. 2

Målerstand 2

Merknad til oss (Max 150 tegn)

Jeg bekrefter med dette at alle opplysninger er korrekt, og har lest og akseptert vilkårene.

Betingelser

Betingelser Standard

  1. Dette er en markedsbasert pris som kan endres med 14 dagers varsel. Som et tillegg til den variable prisen kommer et fast, månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruket (p.t. kr. 30,-). Prisendringer på den variable prisen eller endring av det faste månedlige beløpet varsles direkte til kunde eksempelvis via e-post, SMS eller “Min Side” på www.hlk.no. Varsling på “Min Side” må aktivt velges av kunden.
  2. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer på NVE sine sider her
  3. Ellers gjelder øvrige vilkår for kraftlevering til private.
Hovedmeny
Få SMS-varsel ved måleravlesning og strømbrudd SMS- varsel
HLK_Kunde
Pb 1057, 9480 Harstad. Rødbergveien 14, 9408 Harstad. Tlf. 77 04 25 00 - hlk@hlk.no
Besøkstid mandag - fredag 09:00 - 15:00. Sentralbord mandag - fredag 08:00 - 15:00
×
Responsive Menu Clicked Image
MENY