Styret i Hålogaland Kraft as

Bilde tatt etter styremøte i ART Gymsal 17.03.2017. Fra øverst til venstre på bildet:

Helge O. Aune (styreleder), Astrid Mathiassen (nestleder), Rolf Inge Roth (adm.direktør), Harry Buschmann og Arthur Balteskard (ansatterepresentanter), Liv Kristin Johnsen, Karin Eriksen, Eva Ottesen og Jostein Rasmussen (styremedlemmer).

Styremedlemmer

Aksjeklasse A (Harstad):
Helge Ove Aune, styreleder (til 2018). Astrid Mathiassen, nestleder (til 2018). Jostein Rasmussen (til 2020). Vara 1: Lena Bratsberg. Vara 2: Tine Hunstad (begge til 2020).

Aksjeklasse B (Kvæfjord/Skånland):
Karin Eriksen med vara Siw Skogstad Johnsen (til 2018)

Aksjeklasse C (Gratangen/Ibestad):
Eva Ottesen med vara Roy Helge Andreassen (til 2020).

Aksjeklasse D (Tjeldsund/Lødingen):
Liv Kristin Johnsen med vara Kurt Olsen (til  2020)

Ansatterepresentanter (til 2020):

Harry Buschmann med vara 1 Hilde M. Hårvik, vara 2 Magnus Svendsen og vara 3 May-Liss Hesjevik.

Arthur Balteskard med vara 1 Jim Hugo Henriksen, vara 2 Cathrine Berg og vara 3 Tor Ribe.

Generalforsamling

Marianne Bremnes (Harstad Kommune) er leder og Dag Sigurd Brustind (Ibestad Kommune) er nestleder.

Valgkomite

Marianne Bremnes (leder til 2018), Einar Aune og Anita Marthinussen (til 2020) .
Leder av VK velges for 2 år av gangen og går i perioden 2018 til 2020 inn som ordinært medlem av komiteen (dersom ikke gjenvalgt).