Total strømpris privatkunder

Total strømpris ill

Hva består total strømpris av?

Den består av:

  • Kraftpris (konkurranseutsatt)
  • Nettleie (regulert av myndighetene, betales til det lokale nettselskapet)
  • Avgift (nettselskapene krever inn på vegne av staten. Fremkommer på nettleien)

Fordelingen mellom de tre elementene vil variere noe, avhengig av den gjeldende kraftprisen (som varierer over året dersom du ikke har fastpris), den gjeldende nettleien og forbruksavgiften (som normalt justeres hvert år).

Hvordan er fordelingen mellom de 3 delene?

Dette vil variere, primært fordi kraftprisen endres over året. Med en kraftpris på 40 øre/kWh ser bildet omtrent slik ut (illustrert i bildet til venstre):

Nettleie:   36%

Avgift:       14 %

Kraftpris: 50 %

Husk at avgift til staten («Forbruksavgift») faktureres som en del av nettleien. Har du oss som kraftleverandør og får en samlefaktura (kraftpris, avgift og nettleie på en faktura) vil avgiftene fremkomme som en del av nettleien. Du får da (med en kraftpris på 40 øre/kWh) omtrent en 50/50-deling mellom nettleie og kraftpris på fakturaen din.

Hva blir total strømpris?

Under ser du noen 2017-eksempler på totale strømpriser ved ulike kraftpriser (20, 30, 40 og 50 øre/kWh).

Nettleien og forbruksavgiften er den samme uansett kraftpris.

(Alle priser i øre/kWh)

Kraftpris    Nettleie    Forbruksavgift    Total strømpris

20                   15,80            16,32                          52,12
30                   15,80            16,32                          62,12
40                   15,80            16,32                          72,12
50                   15,80            16,32                          82,12

Hva blir total kostnad?

Nettleie for privat husholdning har også et fastbeløp på kr 1750 pr/år. Hva dette utgjør pr. kWh vil variere, avhengig av forbruket ditt. Under har vi tatt utgangspunkt i en total strømpris på 62,12 øre/kWh (kraftpris 30 øre/kWh, se eks. over) og fordelt fastbeløpet pr. kWh på tre årlige forbrukseksempler:

Strømpris*    Årsforbruk      Fastbeløp**    Tot. strømpris*    Årskostnad

62,12                  20.000 kWh        8,75*                     70,87                        14.174 kr
62,12                  30.000 kWh        5,83*                     67,95                        20.400 kr
62,12                  40.000 kWh        4,38*                     66,50                       26.600 kr

(* øre/kWh)

(** 1750 kroner delt på årsforbruk = øre/kWh. Eks. årsforbruk 20.000 kWh: 1750/20.000 = 0,0875 kr, dvs. 8,75 øre/kWh)