Nettselskapene i regionen fusjonerte 1. januar. Inntil videre har Hålogaland Kraft Nett beholdt nettet i to områder, det betyr to kart og to driftssentraler, men bare ett tlf.nr.