Lansering av Statnetts nye datahub – Elhub

Fra februar 2019 skal Elhub være med på å effektivisere kraftmarkedet i Norge. Det er et sentralt IT-system, en datahub, som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, flytting, opphør og lignende. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til fakturering, avregning og leverandørskifter.

Slik fungerer Elhub for deg som sluttkunde

En sluttkunde forbruker strøm som registreres av en AMS måler (smart strømmåler). Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres så til nettselskapet i det aktuelle området og videreføres inn til Elhub. Dette skjer innen kl 09:00 påfølgende dag. Kraftleverandøren til sluttkunden vil da få tilgang til forbruket, uavhengig hvor kunden er lokalisert. Kundebehandlingen effektiviseres blant annet i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, produktbytter og leverandørbytter. Det blir raskere og mer nøyaktige oppgjør til sluttkunden.

Du kan lese mer om elhub her: https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/