Alle som skal utføre gravearbeider i vårt konsesjonsområde, må fylle ut gravemeldingsskjema.

Dersom du skal grave innenfor Narvik kommune;  Trykk her og fyll ut elektronisk skjema. 

Dersom du skal grave i følgende kommuner: Harstad, Evenes, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen; Trykk her og fyll ut elektronisk skjema.

Tilbakemelding på gravemelding, vil komme på epost med informasjon om påvisning av kabler er nødvendig eller ikke.

Når kabelpåvisningen blir utført, må kunden (entreprenør) være til stede. Kabeltraseene blir da merket med rød merkespray på bakken. Deretter er det kundens oppgave å vedlikeholde oppmerkingen.

Det er viktig at graveområdet er nøyaktig avmerket på kartet slik at det ikke er tvil om hvor graving skal utføres.

1.gangs påvisning i ordinær arbeidstid gjøres uten kostnader for kunden. Dersom kabeltraseer må merkes på nytt, blir kunden fakturert for kostnader i forbindelse med 2.gangs påvisning.Ved påvisning utenfor ordinær arbeidstid, vil det påløpe ekstra kostnader som blir fakturert kunden.