Vi har siden 01.01.2016 vært organisert som et konsern. I den forbindelse er det viktig at all fakturering og øvrig korrespondanse rettes til riktig selskap. Vi ønsker primært faktura via ehf.

Følgende selskap er en del av HLK-konsernet:

Morselskap:

Hålogaland Kraft AS (org.nr 916 256 973)

Fakturaadresse e-post: compello@invoicecenter.net
Kontonummer: 6443.05.16130

Datterselskap:

Hålogaland Kraft Nett AS (org.nr 985 411 131)

Fakturaadresse e-post: compello@invoicecenter.net
Kontonummer: 6420.08.04102

Hålogaland Kraft Produksjon AS (org.nr 912 432 181)

Fakturaadresse e-post: compello@invoicecenter.net
Kontonummer: 6420.08.04153

Hålogaland Kraft Kunde AS (org.nr 980 249 417)

Fakturaadresse e-post: compello@invoicecenter.net
Kontonummer: 6420.05.00308

Hålogaland Kraft Bredbånd AS (org.nr 914 719 143)

Fakturaadresse e-post: compello@invoicecenter.net
Kontonummer: 6443.05.15134

Hålogaland Kraft Eiendom AS (org.nr 913 023 692)

Fakturaadresse e-post: compello@invoicecenter.net
Kontonummer: 6420.08.07268

Faktura som sendes på e-post må merkes med selskap, samt navn på bestiller. Faktura som er feilsendt eller ikke tilfredsstillende merket vil bli returnert.

Eventuelle spørsmål rettes til Regnskapsavdelingen
Telefon: 77 04 25 00
e-post regnskap@hlk.no