Denne siden suppleres med flere bilder.
Les alt om hendelsen her.

Bilder til "Vær obs på umerkede kabler både langs vei og der de kommer i land"


Raset som tok med seg linja. Bilde fra formiddagen 21. januar.


Sjøkabelen lastet over i båt. Foto: Ballangen Sjøfarm


Foto: Ballangen Sjøfarm


HLK Nett-montør Tommy Johansen var med på å legge sjøkabelen. Foto: Ballangen Sjøfarm


Sjøkabelen tas i land ved rasoverbygget i Beisfjord. Foto: Ballangen Sjøfarm


Sjøkabelen strekkes opp skråninga på et trygt sted utenfor raset. Foto: Ballangen Sjøfarm


Det jobbes på Beisfjordsiden av raset.


HLK Nett-montør Lasse Kjelland skjøter sjøkabelen sammen med landkabelen. Det nærmer seg strøm i Beisfjord.


Skjøting av landkabler.


En sliten, men fornøyd gjeng har gjort siste skjøt i Beisfjordenden av sjøkabelen: Martin Flygel, Lasse Kjelland, og Morten Nicolaisen fra Hålogaland Kraft Nett, Trond Bjarne Framvik og Joakim Johnsen fra Nordkraft Produksjon, Kenneth Holand fra KK Maskin AS, Terje Sjursen, Kenneth Johansen, og Dennis Jensen fra Han Sjursen.