Nettleie i 2022

Nettleien for 2022 er nå vedtatt, og vi viderefører samme modell som vi innførte fra 2021.

Se oversikt nettleie Hålogaland Kraft Nett AS sitt forsyningsområde 2022 

Satsene er delt opp i energiledd [øre/kWh] og fastledd - maks timesforbruk [kr/kW/mnd]. Energileddet oppgis inklusiv forbruksavgift og enova-avgift for private kunder, og eksklusiv avgifter for næringskunder.

Nettleien skal dekke våre kostnader til drift og vedlikehold av nettet. I tillegg krever nettselskapene inn avgifter på vegne av staten, i form av forbruksavgift og ENOVA-avgift, samt merverdiavgift (gjelder kun næringskunder).

Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. I noen regioner vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i nettet. Men alle får uansett en større mulighet til å påvirke nettleien sin.

Hva betyr dette for deg som kunde?

For de aller fleste vil ikke den nye netteleiemodellen medføre store endringer. Kort fortalt er nettleien bygd opp slik at det skal lønne seg å ha et så jevnt forbruk som mulig. Fastleddet har tidligere vært statisk, altså likt per måned. I ny modell vil fastleddet variere basert på høyeste timesforbruk siste måned. 

Les mer og se eksempler.

Dersom du klarer å fordele forbruket jevnere over døgnet vil du ha mulighet til å redusere fastleddet. Om du derimot lader elbil, bruker alle platene på induksjonstoppen, samtidig som vaskemaskin og tørketrommel går, vil du oppleve at fastleddet øker.

Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det være penger å spare.

I nettleien for 2022 har vi tilpasset modellen enda bedre ved å innføre et lavere trinn for fastledd. Dette vil ha positiv betydning for kunder med lavt forbruk og maksuttak.