Nettleie i 2021

I 2021 slår Nordkraft Nett AS og Hålogaland Kraft Nett AS seg sammen til ett nettselskap, Hålogaland Kraft Nett AS. I den forbindelse skal nettleien i de to områdene utjevnes slik at denne blir lik for hele konsesjonsområdet. 

I tillegg til sammenslåingen har NVE foreslått et nytt regime for nettleie som i utgangspunktet skal gjelde fra 1.7.2021. Hovedtrekkene i NVEs forslag er at fastleddet til husholdningskunder skal differensieres med bakgrunn i etterspurt effekt. Det nye selskapet har valgt å implementere endringene fra NVE fra 1.1.2021 for å tilpasse seg NVEs nye forskrift. 

Nettleien skal dekke våre kostnader til drift og vedlikehold av nettet.
I tillegg krever nettselskapene inn avgifter på vegne av staten, i form av forbruksavgift og ENOVA-avgift, samt merverdiavgift (gjelder kun næringskunder).

Hva er nytt for deg som kunde?

For de aller fleste vil ikke den nye netteleiemodellen medføre store endringer. Kort fortalt er nettleien bygd opp slik at det skal lønne seg å ha et så jevnt forbruk som mulig. Fastleddet har tidligere vært statisk, altså likt per måned. Nå skal fastleddet variere basert på høyeste timesforbruk siste måned. 

Dersom du klarer å fordele forbruket jevnere over døgnet vil du ha mulighet til å redusere fastleddet. Om du derimot lader elbil, bruker alle platene på induksjonstoppen, samtidig som vaskemaskin og tørketrommel går, vil du oppleve at fastleddet øker i neste måned. 

Nettleie Hålogaland Kraft Nett AS sitt forsyningsområde 2021.

Satsene er delt opp i fastbeløp [kr/måler/mnd], effektledd [kr/kW/mnd]  og energiledd [øre/kWh]. Energileddet oppgis både eksklusiv og inklusiv forbruksavgift på elektrisk kraft [øre/kWh].