Nettleia består av et fastledd og et energiledd. Energileddet er basert på strømforbruket og skal ikke endres nå. Fastleddet har siden i fjor vært beregnet ut fra timen med høyest forbruk i måneden (kalles effekttopp). 
- Vårt mål er at kundene fordeler forbruket sitt jevnt hele måneden. Med en effekttopp tidlig i måneden har motivasjonen til å fordele vært mindre resten av måneden, sier nettdirektør Ida Texmo Prytz.

Gjennomsnitt av tre timer

Den nye beregningen, som trer i kraft 1. mars, baserer seg på et gjennomsnitt av de tre høyeste timene, fra tre forskjellige dager, i gjeldende måned. 

- Med det som beregningsgrunnlag, stimulerer vi til jevnere forbruk hele måneden. Til informasjonsmøtet vi hadde om nettleie mandag, fikk vi blant annet spørsmål om effekttoppen som kommer i etterkant av et strømbrudd som har vart noen timer. Da er det mye som skal varmes opp samtidig, og en effekttopp er vanskelig å unngå. Når vi endrer til å beregne fastleddet ut fra tre timer på tre ulike dager, vil slike tilfeller også jevnes ut, sier Prytz.

Det er ikke forventet at den totale nettleieinntekten vil endres vesentlig av dette, noe som i praksis betyr at Hålogaland Kraft Nett sine inntekter fortsatt vil være på nivå med det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tillatt.