Statnett setter ned nettleien fra 1.4.2022. Det betyr reduserte kostnader for nettselskapet, som igjen skal komme kundene til gode. En stor andel av kostnadene som belastes forbrukerne, kommer fra Statnett.
Vi setter derfor ned nettleien med virkning fra 1.4.2022.

Se oversikt over nye nettleiepriser: Nettleiepriser
Les mer her: Statnett - Pressemelding