Mandag 24. januar

Kl. 9:00 Sikringsarbeidet fortsetter

Vi fortsetter arbeidet med å sikre sjøkabelen der den går i land. Dette ble avbrutt i går på grunn av buldring i fjellet.

I dag fortsetter vi med sikringsarbeidet. Takket være Beisfjord sementvarefabrikk og KK Maskin har vi mulighet til å støpe ferdig landtaket permanent før veien åpner. 

Varselet om å være obs på umerkede kabler gjelder fortsatt:

Søndag 23. januar

Kl. 19:30 Vær obs på umerkede kabler både langs vei og der de kommer i land

Den midlertidige høyspentkabelen som forsyner Beisfjord med strøm ligger på bakken, og er umerket. De merkes så snart det er trygt å ferdes i området. Inntil videre ber vi folk som ferdes i området om å utvise forsiktighet så kablene ikke skades.

På Beisfjordsiden ligger kabelen fra rasoverbygget og til nettstasjonen ved Fjordveien 11. På yttersiden av raset ligger kabelen ved Ytre Grorlineset.

Nå i kveld skal sjøkabelen sikres bedre der den går i land. Dette også med tanke på eventuell drivis som kan komme med mildværet og vind. Det kommer også på plass markeringslys. Vi ber om at folk som ferdes i båt ikke legger til der sjøkabelen går i land. 

Bilder av landkabelen i Beisfjord:
 

Sjøkabelen der den kommer i land ved rasoverbygget i Beisfjord:

Lørdag 22. januar

Kl. 21:00 Endelig blir det lys og varme i Beisfjord igjen

En sliten, men fornøyd gjeng har gjort siste skjøt i Beisfjordenden av sjøkabelen: Martin Flygel, Lasse Kjelland, og Morten Nicolaisen fra Hålogaland Kraft Nett, Trond Bjarne Framvik, Joakim Johnsen, og Marius Larsen (tok bildet) fra Nordkraft Produksjon, Kenneth Holand fra Maskinentreprenør Kristian Kristensen AS, Terje Sjursen, Kenneth Johansen, og Dennis Jensen fra Han Sjursen.

To store snøras. Ei bygd med mange mennesker uten strøm. Et varslet uvær på tur. 

Kabler på land. Kabler i vann. Trekking, løfting og skjøting. Morgen, ettermiddag, kveld og natt. Og enda en morgen, ettermiddag og kveld. Rundt 60 arbeidere har stått på for at alle i Beisfjord skal få tilbake strømmen. Og aller helst før uværet.

Vi klarte det. Med en fantastisk innsats fra alle involverte. Sjøkabelen er spenningsatt. Vi har koblet til alle kundene nå.

Nå kan alle dere i Beisfjord slå på lyset igjen. Og lage mat på normalt vis. Og ikke minst ha et oppvarmet hus å stå opp til i morgen. 

Tusen takk til alle som har stått på og levert for å komme i mål:
•    Egne montører og andre ansatte fra Beisfjord, Narvik, Ballangen og Harstad
•    Nordkraft Produksjon sine ansatte
•    Ballangen Sjøfarm for folk og egnede båter
•    Ballangen Energi for sjøkabel
•    Seaworks for folk og utstyr
•    Sweco/Statens Vegvesen for geologen og samarbeidet
•    Sundby med traktoren i Beisfjord
•    Norsk Folkehjelp for skredvakt
•    Taraldsvik Maskin for maskiner og folk
•    A. Markussen for maskiner og folk
•    Han Sjursen i Beisfjord for hjelp til blant annet trekking av kabel
•    Maskinentreprenør Kristian Kristensen AS i både Beisfjord og utenfor raset
•    Narvik Havn for transport
•    MAT for middag til hardtarbeidende montører

Kabelskjøt:

Kl. 16:00 Selve sjøkabelen er på plass

Sjøkabelen er nå lagt og forankret. Det betyr at den mest kritiske jobben for å gjenopprette strømforsyningen er unnagjort, men en del gjenstår.

Det er også fraktet mer landkabel til Beisfjord. Denne skal koble sjøkabelen sammen med den andre landkabelen som ble gjort klar i natt. På yttersida av raset er kabler på plass, og det gjenstår blant annet skjøting på begge sider. 

Nå skal vi igjen ha et møte med geolog for å vurdere vær, rasfare og sikkerhet. Sikkerheten til menneskene som gjør jobben kommer først.

Arbeidet er omfattende og tar tid. Våre dyktige montører i samarbeid med løsningsorienterte leverandører og lokalbefolkning gjør alt de kan for å få strøm til Beisfjord igjen.

Det kommer ny oppdatering ca. kl. 21.

(Begge foto i oppdatering kl. 16: Ballangen Sjøfarm)

Kl. 10:00 Gode værforhold i natt - vi gjør alt vi kan

Det har vært gode værforhold i natt, og ser bra ut på dagtid i dag. Med hjelp fra flere har montørene stått på hele natta for å få på plass den vel tre km lange sjøkabelen (består av totalt tre kabler som skal legges hele strekningen). 

Vi har nå avløst Narvik- og Ballangenmontørene med montører også fra Harstad, som snart er i full gang med ilandføringen av sjøkabelen og den nødvendige kablingen på land. 

Vi er i tett samarbeid med geolog og risikovurderer arbeidet med tanke på vær og rasfare fortløpende. Norsk Folkehjelp bidrar som skredvakt fra båt på havet.

Det meldte uværet er en utfordring. Vi gjør alt vi kan for gjenopprette strømforsyning til Beisfjord så snart det lar seg gjøre. Vi kan ikke garantere tidspunkt, for det er en omfattende jobb. Men vi gjør alt vi kan.

I Beisfjord går sjøkabelen i land ved rastunellen. Med fastboende montører og levering av nødvendig kabel, fikk vi tidlig startet arbeidet for å klargjøre for mottak av sjøkabelen. Her må det også legges mer kabel på land.

På yttersiden av raset må det legges noen hundre meter kabel langs veien. Også her jobbes det samtidig med resten for å få alt klart så snart det lar seg gjøre. 

Helikopter frakter drivstoff til aggregatene i Beisfjord i dag.

Totalt 18 har vært i jobb hele natta, også fra A. Markussen, Ballangen Sjøfarm, Taraldsvik Maskin, Seaworks. I tillegg til disse har lokalbefolkning i Beisfjord bidratt.

Vi planlegger en ny oppdatering ca. 16.

 

 

Fredag 21. januar

Kl. 21:45 Jobber med sjøkabel

Vi jobber for å legge en sjøkabel inn til Beisfjord, og vi håper på å kunne koble til strømmen før veien åpner igjen. 

I samarbeid med geolog har vi befart hvor denne trygt kan tas i land på begge sider av rasene. Samtidig har vi fått god hjelp fra Ballangen Sjøfarm og Seaworks fra Harstad, som på kort varsel stiller med nødvendig utstyr og mannskap for utlegging av sjøkabelen.

Målet er å gjøre denne sjøkabelen til en permanent løsning i etterkant. 

Ny oppdatering kommer ca. kl. 10:00 i morgen lørdag.

Hålogaland Kraft Nett sitt kundesenter er bemannet for å avlaste vakta som jobber kontinuerlig med overvåkning, planlegging og feilretting. Har du spørsmål, kontakt kundesenteret på telefon 77 04 26 26. Tast 1.

Kl. 15:20 Strømbruddet blir langvarig 

Det er ikke trygt å gå inn i raset for å gjenopprette strømforsyningen nå. Det betyr at Beisfjord dessverre er uten strømforsyning i helga.

Vi planlegger for både midlertidig og permanent løsning for strømlinja som går inn til Beisfjord. Dette arbeidet er væravhengig, vi kan derfor ikke på dette tidspunkt si noe sikkert om når strømmen kan være tilbake.

Det transporteres mer drivstoff til aggregatene i Beisfjord. Følg med på Narvik kommune sin nettside for mer informasjon om raset.

Hålogaland Kraft Nett sitt kundesenter er bemannet for å avlaste vakta som jobber kontinuerlig med overvåkning, planlegging og feilretting. Har du spørsmål, kontakt kundesenteret på telefon 77 04 26 26. Tast 1.

Ca. kl. 14:00 SMS sendt ut

SMS sendt ut til berørte kunder: "Vi jobber sammen med kriseledelsen i Narvik kommune, og ser på hva som er mulig å få til på kort og lengre sikt. Følg med på http://www.hlk.no/beisfjord"
 

Kl. 11:45 Er på befaring

Aggregatet vårt i Beisfjord leverer nå strøm til den lokale beredskapsgruppa og mobilmasta. 

Vi har folk på befaring i helikopter. Samtidig planlegges det hvordan vi kan gjenopprette strømforsyningen når det blir trygt å komme frem til den ødelagte linja.

 

Kl. 09:31 Strømbrudd som følge av snøras

Våre kunder i Beisfjord er dessverre uten strøm som følge av snøras natt til fredag. Raset tok med seg strømlinja.

Nå venter vi på dagslys og helikopter for å få oversikt. Vi er i tett samarbeid med Politiet og kommunens beredskapsgruppe, og vil gå inn i raset når vi får klarsignal fra Politiet.

Vi ber alle være forberedt på at strømbruddet kan vare lenge.

Vi sender ut SMS til de berørte kundene etter hvert som vi har ny informasjon.

Har du spørsmål, kontakt kundesenteret på telefon 77 04 26 26. Tast 1.

Vi oppdaterer også denne siden løpende.