Fusjonen er et synlig bevis på at vi blir sterkere sammen. På at samarbeid på tvers av byene her i nord er en nøkkel hvis vi skal lykkes med å skape regional vekst. Dette er en trend vi har sett mer og mer av de siste årene, og vi er stolte av å bidra til dette gjennom å forene våre krefter.

Hver for oss har vi i over 100 år spredd positiv energi gjennom bidrag og støtte til lokale lag og foreninger. For oss handler det om å bygge bærekraftige lokalsamfunn, om det grønne skiftet, og om å bidra til å skape ei lys fremtid i nord.

Sammen kan vi bidra enda mer.

Praktiske betydninger av fusjonen

Flere av selskapene i konsernet endrer navn i forbindelse med fusjonen. Det er fortsatt de samme menneskene som jobber hos oss, selv om noen bytter logo på arbeidsjakken eller bilen. Eller bygget for den del. 

Det nye felles nettselskapet heter Hålogaland Kraft Nett, og konsesjonsområdet er kommunene Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Lødingen, Evenes, Tjeldsund og Gratangen og Narvik (ikke Kjøpsvik). Se kart nederst på siden.

Sponsorvirksomhet

Begge konsernene har i alle år samarbeidet tett med klubber, lag og foreninger. Det fortsetter vi selvfølgelig med. Også her vil det noen steder bli en endring i hvilke logoer som profileres i idrettshaller, 17. mai-program og alt imellom.
I Harstadregionen vil det på sikt bli færre Hålogaland Kraft-logoer, etter hvert som avtalene fornyes med Nordkraft, Polar Kraft eller Nordkraft Fiber. Nettselskapet har et ansvar for å holde nettleia så lav som mulig. Blant annet derfor ligger sponsorvirksomheten i de konkurranseutsatte selskapene.