Oppdatering 18. januar kl. 16:55 - alle har strømmen tilbake

Vi er nå ferdig med den planlagte utkoblinga, og alle skal ha fått strømmen tilbake. Det betyr at Beisfjord forsynes via den midlertidige kabelen og ikke via strømlinja med den skadde masta som står i raset.

Med det har vi sikret strømforsyningen best mulig, og gjort det vi kan for å forhindre et mulig langvarig strømbrudd ved flere ras. Dette er som sagt en midlertidig løsning. Linja repareres når det blir sikkert å jobbe i området.

---

Oppdatering 18. januar kl. 11:50 - planlegger utkobling

Om det går nytt ras kan den ødelagte masta dra med seg større deler av strømlinja. Våre montører i samarbeid med vakta har stått på og så langt gjort det de kan for å unngå et lengre strømbrudd i Beisfjord. Den midlertidige kabelen er nå på plass i ei grøft forbi rasområdet.

Vi gjør derfor en planlagt utkobling av strømmen for å koble om strømforsyningen fra den rasutsatte masta og til den midlertidige kabelen. Alle berørte kunder varsles om utkoblingen via SMS. Slik kan vi sikre strømforsyningen best mulig, og forhindre et mulig langvarig strømbrudd om det kommer flere ras. Dette er som sagt en midlertidig løsning. Linja repareres når det blir sikkert å jobbe i området. 

---
opprinnelig tekst fra 17. januar:

Vi har vært på befaring, og slik forholdene er nå, er det ikke trygt for våre montører å reparere den. På grunn av dette er det en mulighet for at strømforsyningen til Beisfjord blir brutt om det kommer flere ras. Vi samarbeider med Statens Vegvesen, Politiet og Narvik kommune.

Midlertidig løsning

Inntil videre jobber vi med å få på plass en midlertidig kabel forbi rasområdet. Hvor lang tid det tar, avhenger av hvordan situasjonen utvikler seg. I tilfelle det blir behov for feilretting mens veien er stengt, har vi nødvendig mannskap og utstyr på plass i Beisfjord.

Med behovet for feilretting i rasområdet og været som er meldt, oppfordrer vi innbyggerne i Beisfjord om å forberede seg på at det i verste fall kan bli et lengre strømbrudd. Dette vil kunne vare noen døgn. Les mer om hvordan på sikkerhverdag.no

Aggregat i beredskap

Vi frakter et aggregat til Beisfjord i kveld for å ha i beredskap. Narvik kommune frakter også et aggregat, som settes ved Fjordhuset i sentrum av Beisfjord, og vil i samarbeid med Beisfjord bygdeutvalg sørge for mulighet for oppvarmet lokale i tiden fremover, dersom strømmen skulle gå før ny kabel er på plass.

Informasjonen på denne siden oppdateres fortløpende.

Narvik kommune sin infoside om raset.