Hålogaland Kraft Nett (HLK Nett) inviterer til et digitalt møte førstkommende mandag der de både skal presentere nettleie generelt og sin modell spesielt, men også for å besvare mange av spørsmålene folk har. 

- Vi innser at det fortsatt er behov for å forklare nettleiemodellen vår. Det ønsker vi å gjøre noe med nå, og tar i bruk et digitalt møte som hjelpemiddel for å nå ut, sier nettdirektør Ida Texmo Prytz. 

Det store engasjementet blant folk og i media gjør at mange ønsker kunnskap for å forstå dette bedre. 

Ikke lett å få hele oversikten

- Det er ikke lett å få hele oversikten når svingende strømpris, avgifter og nettleie skal forklares. I informasjonsmøtet forklarer vi nettleiemodellen, og besvarer spørsmål som hvordan den enkelte kan følge med på effektforbruket sitt og dermed påvirke nettleien, hvorfor HLK Nett innførte ny nettleiemodell i 2021 og hvorfor nettselskapene ikke tjener mer på dagens nettleiemodell.

- Vi har mange svar, og vi er helt sikre på at folk flest har veldig mange gode spørsmål til oss. Vi vil derfor oppfordre alle som har spørsmål til å sende dem inn før møtet, sier hun.

Målet med nettleiemodellen

Det overordnede målet med HLK Nett sin nettleiemodell er lavest mulig nettleie, gjennom å få ned de toppene i døgnet der «alle» bruker mye strøm samtidig. Nettet blir nemlig mest belastet i disse toppene. Det kan bety behov for dyre investeringer i strømnettet. Løsninga ligger i å spre forbruket bedre ut over døgnet. Men ikke mens du sover. Unntaket er godkjent lading av elbil. Resultatet blir lavest mulig nettleie. Bra for den enkelte, bra for samfunnet.

Les mer på hlk.no

hlk.no/stream ligger informasjon om møtet 17. januar. Både link til sendinga og hvordan spørsmål sendes inn. På nettsiden finnes også informasjon om blant annet nettleie.

Siden blir løpende oppdatert, bl.a. med ofte stilte spørsmål og svar.