Nettleieoversikt 2023

I 2021 innførte HLK Nett en ny nettariff, eller modell for beregning av nettleie. Bakgrunnen for innføringen var at selskapet ved fusjonen måtte etablere en tariffmodell for det nye selskapet, og vi valgte da en tariff som er i tråd med både gammel og ny forskrift. Tariffen ble det informert om ut via sms, media og på nettsiden vår.

Tariffen består av et fastledd for hver måned i tillegg til et energiledd som beregnes ut fra forbruk per kWh. Fastleddet bestemmes utfra hvor mye effekt du har brukt på èn gang i gjeldende måned.

Endring 1.3.22

Fra 1.3.22 beregnes fastleddet ut fra et gjennomsnitt av de tre høyeste timesmaksene, målt på tre ulike døgn.

La oss ta et eksempel:

(Samme prinsipp, men med gjennomsnitt av tre timer. Priseksemplene gjelder priser per 1.1.22)

Dersom man over én og samme time har ladet elbil, benyttet vaskemaskin, tørketrommel, dusjet og laget middag så vil fastleddet bli høyt. I tilfeller som dette kan du fort bruke 16 kW over timen. Fastleddet vil da komme seg på 720 kr. Ved litt planlegging så kan fastleddet reduseres betraktelig.

Lader du elbilen på natta og benytter vaskemaskin og tørketrommel på forskjellig tidspunkt, så kan du redusere forbruket til 8 kW på høyeste time. Fastleddet reduseres da til 510 kr. Ut fra eksemplet her vil du spare 210 kr hver måned.
 
På bakgrunn av erfaringen fra innføring av tariffen i 2021 har vi valgt å ytterligere splitte opp det nederste effekttrinnet slik at det blir billigere for de som benytter minst strøm, eksempelvis leiligheter i borettslag og hytter. Det nederste effekttrinnet er i 2021 på 0- 4 kW, og for 2022 er det delt opp i hhv. 0- 2 kW og 2- 4 kW.
  
I eksemplet under er det tatt høyde for en bolig med et forbruk på 1000 og 2000 kWh en gitt måned. Det er påregnet to makseffekter, en på 2 kW, og en på 8 kW. Eksemplet tar for seg både 2021 og 2022.

Hvis vi først ser på boligen som har 8 kW som maksforbruk, vil de få en økning på 21 kr den gitte måneden i 2022. Ser vi på boligen som benytter 2 kW, vil de få en reduksjon på 100 kr den gitte måneden i 2022.

Makseffekt 8 kW 2021
Bolig  kWh kr pr kWh kr/mnd
Forbruk 2000 0,1829 364
Fastbeløp pr mnd 8 kW   530
Sum gjeldende mnd     894
Makseffekt 8 kW 2022
Bolig  kWh kr pr kWh kr/mnd
Forbruk 2000 0,1721 344,2
Fastbeløp pr mnd 8 kW   570
Sum gjeldende mnd     914,2
Makseffekt 2 kW 2021
Bolig  kWh kr pr kWh kr/mnd
Forbruk 1000 0,1829 182,9
Fastbeløp pr mnd 2 kW   350
Sum gjeldende mnd     532,9
Makseffekt 2 kW 2022
Bolig  kWh kr pr kWh kr/mnd
Forbruk 1000 0,1721 172,1
Fastbeløp pr mnd 2 kW   260
Sum gjeldende mnd     432,1

Vi har vært i kontakt med en stor del av kundemassen vår gjennom 2021, og mange ønsker å fordele strømforbruket sitt mer enn tidligere.

Som en følge av dette har vi merket en tydelig interesse for åpning av HAN- porten på måleren. HAN- porten er som et digitalt gammeldags kjøkkenwattmeter, her vil du kunne se forbruket på telefonen din i sanntid.  Dersom du ikke har HAN-port så kan du trykke seks ganger på knappen som er helt til høyre på måleren din. Da vil du få opp forbruket i sanntid.