Arbeidet har planlagt oppstart på høyspent luftlinjer i mai, på lavspent luftlinjer i juli 2022 og utføres av innleide entreprenører. Grunneiere langs lavspent luftlinjer varsles på SMS, og grunneiere som blir berørt av skogrydding langs høyspent luftlinjer, mottar infobrev i posten før skogryddingen starter.

Energilovforskriften § 3-5 a) stiller krav til at anleggene vedlikeholdes slik at de holdes i tilfredsstillende driftssikker stand. Dette omfatter også krav til tilfredsstillende ledningsrydding. Nettselskapene har med andre ord en plikt og en rett til å rydde vegetasjon under kraftledningene.

I særlige tilfeller hvor grunneier ønsker at det tas spesielle hensyn til prydbusker og liknende, må entreprenør kontaktes for nærmere avtale.
 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Ottar Hellenes, Nettskog AS

Tlf: 975 32 950.

E-post: ottar@nettskog.no

 

Ønsker du informasjon om nettselskapets oppdragsbeskrivelse for skogrydding?

Les mer her