Arbeidet har planlagt oppstart i månedsskiftet juli/august, og utføres av innleide entreprenører. Grunneiere varsles på SMS, og de som er berørt av rydding langs høyspentnett mottar også infobrev i posten før skogryddingen starter.

Trær som faller på strømnettet er en vanlig årsak til strømbrudd i Norge. Skogrydding er derfor helt nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten til kundene.

I særlige tilfeller hvor grunneier ønsker at det tas helt spesielle hensyn til prydbusker og lignende må entreprenør kontaktes for nærmere avtale.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Ottar Hellenes, Nettskog AS

Tlf: 975 32 950.

E-post: ottar@nettskog.no

 

Vil du lese mer om skogrydding i kraftledningstraseer?

Se veileder her.