Det er ikke alle som har fått det med seg, men alle abonnentene til Hålogaland Kraft Nett ble fra årsskiftet introdusert for en helt ny måte å regne ut nettleien på. Nå er det den perioden med høyest forbruk som danner grunnlag for neste måneds nettleie.

Den nye nettleiemodellen innføres nasjonalt i løpet av 2022. I Hålogaland Kraft Nett sitt område ble den innført 1. januar 2021. Dette fordi fusjonen mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft, som gav ett felles nettselskap for regionen, gjorde at de daværende to nettselskapene måtte gå over til en felles modell. Med å være tidlig ute med den nye nettleiemodellen, slapp kundene å forholde seg til ny modell to ganger på et år. Dette ble informert ut til kundene på vanlig måte, via sms i tillegg til informasjon på nettsiden og i media.

 Ida Texmo Prytz, nettdirektør i HLK Nett oppfordrer alle til å tenke gjennom sitt daglige strømforbruk, og spre forbruket fornuftig gjennom døgnet.

Ida Texmo Prytz, nettdirektør i HLK Nett oppfordrer alle til å tenke gjennom sitt daglige strømforbruk, og spre forbruket fornuftig gjennom døgnet.

Dyrt å bygge ut nettet for å ta unna toppene i forbruket

Årsaken til at prinsippene for nettleie legges om nasjonalt, er at det forventes en økt bruk av elektrisitet. Dette vil utfordre kapasiteten i nettet.

- Tenk på nettet som en motorvei, sier nettdirektør Ida Texmo Prytz. Skal absolutt alle ut å kjøre samtidig, blir det ikke plass til alle på veien. Da må det bygges ut. På samme måte fungerer nettet – Det er bare plass til et visst antall “biler” samtidig.

- Mellom klokken 16 og 18 skrur folk på lysene hjemme, setter elbilen på lading og lager middag. Det er det som gjør at det er ekstra mye forbruk akkurat da. De abonnentene som er flink til å spre forbruket utover døgnet ved å gjøre unna dusjing, matlaging og klesvask til forskjellige tidspunkt, samt å lade elbilen på natta, vil kunne redusere nettleien, mens de som gjør alt dette mer eller mindre på samme tid, vil kunne få en økning, forteller Ida Texmo Prytz.

Ved å motivere forbrukerne til å spre forbruket mest mulig utover døgnet vil samfunnet kunne spare store summer ved at nettselskapene slipper å dimensjonere opp kapasiteten på kabler og annen infrastruktur. Dermed er det nå innført et prinsipp om at jo mer strøm du forbruker på en gang, desto dyrere blir nettleien.

Regneeksempel på bolig med forbruk på 2000 og 1000 kwh

I eksemplene er det tatt høyde for makseffekt på 2 og 8 kWh hhv i 2021 og 2022.

Makseffekt 8 kW 2021
Bolig  kWh kr pr kWh kr/mnd
Forbruk 2000 0,1829 364
Fastbeløp pr mnd 8 kW   530
Sum gjeldende mnd     894
Makseffekt 8 kW 2022
Bolig  kWh kr pr kWh kr/mnd
Forbruk 2000 0,1721 344,2
Fastbeløp pr mnd 8 kW   570
Sum gjeldende mnd     914,2
Makseffekt 2 kW 2021
Bolig  kWh kr pr kWh kr/mnd
Forbruk 1000 0,1829 182,9
Fastbeløp pr mnd 2 kW   350
Sum gjeldende mnd     532,9
Makseffekt 2 kW 2022
Bolig  kWh kr pr kWh kr/mnd
Forbruk 1000 0,1721 172,1
Fastbeløp pr mnd 2 kW   260
Sum gjeldende mnd     432,1


Med å se på denne videoen, får du en god forklaring på hvorfor det anbefales å fordele strømforbruket over hele døgnet. nynettleie.no

Ikke vask og tørk på natta

- Det er også viktig i denne sammenhengen å påpeke at man ikke bør kjøre vaskemaskin og tørketrommel på natta når man sover, da dette kan være en kilde til brann. Det samme gjelder lading av mobiltelefon, ipad og andre apparater. Med en forskriftsmessig riktig montert elbillader medfører det ingen fare å lade om natta.

Er du litt over snittet interessert i ditt øyeblikks-strømforbruk, kan Stian Eklund i Hålogaland Kraft Nett vise deg hvordan du finner dette ut via strømmåleren.

Det gir folk en mulighet til å påvirke nettleien gjennom egen atferd.


Simon Stokvold og Stian Eklund i Hålogaland Kraft Nett sørger for at deres forbruk har så lave øyeblikksverdier som mulig.

Tidligere var energileddet, altså mengden strøm du bruker, en større andel av nettleia. Nå utgjør det faste leddet en større andel av nettleia for å bedre reflektere kostnaden for å være tilknyttet nettet. Det er den ene timen i foregående måned med høyest forbruk som bestemmer nivået på fastleddet i nettleien måneden etter. Energileddet, altså det du betaler per brukt kWh, er lavere enn tidligere.

- Vi synes at et fastbeløp basert på reelt målt forbruk er rettferdig. Det gir også folk en mulighet til å påvirke nettleien gjennom egen atferd, forteller Prytz.

Dersom du klarer å fordele forbruket jevnere over døgnet vil du ha mulighet til å redusere fastleddet. Om du derimot lader elbil, bruker alle platene på induksjonstoppen, samtidig som vaskemaskin og tørketrommel går, vil du oppleve at fastleddet øker i neste måned.

Her finner du tabell for nettleiepriser 2022.

Husk at kostnader for nettleie alltid kommer i tillegg til prisen du betaler for selve strømmen. Nettleien betaler du for å få strømmen fraktet til deg, og varierer med hvor i landet du bor. Strømregningen din er delt i to – en del for strømforbruk og en for nettleie. I tillegg kommer skatter og avgifter til staten. Politikerne har bestemt at ett enkelt selskap skal ha monopol på nettleie i hvert distrikt, og nettleieprisen er derfor regulert av staten. Nettleie dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, samt avgifter til staten.

Informasjon om eget strømforbruk finner man ved å logge seg inn på «Din side» via www.hlk.no. I tillegg har de fleste strømleverandører egne apper hvor man kan følge med eget strømforbruk, så det anbefales å sjekke om akkurat din strømleverandør kan levere dette.

For de spesielt interesserte så kan man også koble seg på HAN-porten på måleren. Med egne verktøy kan man da se blant annet øyeblikksforbruket og min-maxforbruk det siste døgnet.

Lær hvordan her

  • En enkel metode å finne sitt øyeblikksforbruker å trykke 6 ganger på MENY-knappen på din strømmåler. Da vil du få opp hvor mye strøm som forbrukes akkurat nå i displayet.
  • Strømbryteren på måleren må aktiveres av nettselskapet. Vi har erfart at spesielt kunder som har fritidsboliger er vante til og skru ut hovedsikringene når hytten forlates. Det som da skjer er at nettselskapet mister kontakten med måleren. Ved aktivering av strømbryteren vil du kunne slå av all strøm som går ut fra måleren, og likevel vil nettselskapet ha kommunikasjon med måleren.