- Som nettselskap tilrettelegger vi løpende for samfunnsutvikling ved å investere i kraftnettet. Det grønne skiftet vi er inne i vil i årene framover stille nye og enda høyere krav til effektive og smarte investeringer. Vi har mange dyktige medarbeidere som er rustet til dette, og vi har fått enda større fagmiljø innenfor nett i konsernet etter fusjonen med Trollfjord og Andøy Energi. Jeg ser virkelig frem til å dele både muligheter og utfordringer i hele regionen fremover, sier Strøm, som synes det er hyggelig at det er karrieremuligheter internt i konsernet.

- Med sin bakgrunn og erfaring vil Øyvind tilføre nettselskapet mye fremover. Både med tanke på kultur og oppgavene vi står ovenfor, sier Eirik Frantzen, adm.dir. i Nordkraft-konsernet.

Øyvind Strøm var ansatt i Hålogaland Kraft fra 2007 frem til fusjonen med Nordkraft i 2021. Primært jobbet han med produksjon i Hålogaland Kraft, men jobbet også tverrfaglig med hele konsernet, og var innom prosjekter både innenfor bredbånd og nett. I fusjonen med Nordkraft gikk Øyvind inn i en ny stilling som kraftverkssjef. Han er utdannet sivilingeniør innen automasjon fra NTNU i Trondheim.

Strøm representerer også nettselskapene Trollfjord Nett og Andøy Energi Nett i konsernledelsen i Nordkraft-konsernet, som ellers består av adm.dir. Eirik Frantzen, økonomidirektør Anett Kristensen, finansdirektør Bjørn Erik Olsen, investeringsdirektør Ida Texmo Prytz, produksjonsdirektør Marius Larsen og prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen.

Om Hålogaland Kraft Nett

Hålogaland Kraft Nett har konsesjon i åtte kommuner: Harstad, Narvik, Kvæfjord, Ibestad, Lødingen, Gratangen, Tjeldsund og Evenes. Selskapet har ca. 43 500 nettkunder. Hålogaland Kraft Nett har hovedkontor i Harstad og er et heleid datterselskap av Nordkraft AS, etter at de to konsernene Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonerte i 2021. I nettselskapet er det nå 113 medarbeidere. De fleste har oppmøtested i Harstad og Narvik, men ansatte er også til stede lokalt i Ballangen, Lødingen, Ibestad, Bjarkøy, Bogen (Evenes), Gratangen og Grovfjord (Helleren).