Uendret nettleie fra 1.1.23

Hålogaland Kraft Nett har besluttet å holde nettleien uendret fra 1.1.2023, til tross for økt inntektsramme fra Reguleringsmyndigheten for energi.

Det planlegges imidlertid en økning fra 1.4.2023, og vi vil komme tilbake med informasjon om dette ila mars måned.

Selv om Hålogaland Kraft Nett holder nettleien uendret, vil du som kunde merke en liten økning i forbruksavgiften, som følge av at Stortinget har vedtatt å øke denne. I månedene januar til mars vil forbruksavgiften være redusert, slik den også var i 2022.

 

Oversikt over gjeldende nettleie fra 1.1.2023 med oppdaterte satser for forbruksavgift finner du her.