Vi utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett som består av 2043 nettstasjoner og transformatorstasjoner, pluss 4 207 km kraftnett. Kraften transporteres gjennom lav- og høyspenningslinjer, jord- og sjøkabler. Brutto energiforbruk i konsesjonsområdet ligger normalt på ca. 1 147 GWh.

Hver eneste dag, døgnet rundt og i all slags vær, sørger vi for at nettet til enhver tid forsyner om lag 42 000 kunder med stabil strøm. Det utgjør 42 204 målepunkt. Som nettselskap tilrettelegger vi løpende for samfunnsutvikling ved å investere i kraftnettet. Det grønne skiftet vi er inne i vil i årene framover stille nye og enda høyere krav til effektive og smarte investeringer. Generell opplæring i elsikkerhet, er også et viktig område for oss.

Tilstede lokalt

HLK Nett har hovedkontor i Harstad og er et heleid datterselskap av Nordkraft AS, etter at de to konsernene Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonerte i 2021. I nettselskapet er vi nå ca. 112 medarbeidere. De fleste har oppmøtested i Harstad og Narvik, men vi er også til stede lokalt i Ballangen, Lødingen, Ibestad, Bjarkøy, Bogen (Evenes), Gratangen og Grovfjord (Helleren).