Spørsmål og svar om konsernet

Hvor finner jeg informasjon om konsernet?

Her finner du en god del informasjon om oss.

Les mer

Hva er hva?

De aller fleste oppfatter HLK som ett selskap. Og det er vi jo, men vi driver med ulike ting, og er representert i hele verdikjeden:

Fra produksjon av ren, fornybar vannkraft (HLK produksjon) via transport av strøm til sluttbrukere (HLK Nett) til salg av strøm til sluttbrukere (HLK Kunde).

I tillegg satser vi på bredbånd.

HLK Nett har konsesjon fra myndighetene og skal sørge for ei sikker og stabil strømforsyning i våre 7 eierkommuner. Nettselskapene har monopol i sine områder og inntektene fastsettes av myndighetene gjennom en såkalt “inntektsramme”.

HLK Produksjon selger all strømmen som produseres til Nasdaq, en skandinavisk kraftbørs. Lønnsomheten for produsentene påvirkes med andre ord veldig av strømprisen på børsen.

HLK Kunde kjøper all strømmen fra den samme børsen og videreselger den til sluttbrukere med en margin. Dette er en konkurranseutsatt virksomhet, men i og med at alle kjøper strømmen fra den samme børsen er det små forskjeller i pris fra leverandør til leverandør. Konkurransen ligger primært i marginene og opplevd kundeforhold.

Hålogaland Bredbånd selger og drifter våre bredbåndsløsninger. Enheten er partner i den nasjonale (og delvis internasjonale) Altibox-familien og leverer Altibox i vår region. Selskapet har også mange H-Link-kunder, hvor de aller fleste har H-Link Radio som er en radiobasert bredbåndstjeneste. Tjenesten var opprinnelig et tilbud til dem som ingen andre fant det for godt å tilby bredbånd til, typisk i grisgrendte strøk. Våre eiere ba oss ta dette ansvaret. Og det gjorde vi.

Hva er selskapets historie?

Forløperen til Hålogaland Kraft as (HLK) var etableringen av selskapet Sør Troms Elforsyning as i 1970 med hovedkontor i Harstad.
Sør Troms Elforsyning as var et av landets første kraftselskap som ble dannet med denne organisasjonsformen.

Selskapet Sør-Troms Elforsyning A/S har røtter i lokalsamfunnet langt tilbake i tid.
Så tidlig som i 1909 ble det opprettet en avtale mellom A/S Nordlands Forenede Uldvarefabrikker og formannskapet i Harstad om at fabrikken skulle levere driftsvann for inntil 1000 effektive turbinhestekrefter i Gausvikvassdraget til Harstad kommunes elektrisistetsverk. Kraftlinje ble bygget, og i Gausvik ble det reist en kraftstasjon med to turbiner, hver på 350 hk.
Den 19. september 1910 ble de satt i drift, og en ny epoke var begynt i regionen.

En lang periode med utbygginger og sammenslutninger av lokale elektrisitetsverk fulgte, som så langt har ført til at Hålogaland Kraft A/S ble etablert gjennom fusjon mellom Ofoten Kraftlag A/S og Sør-Troms Elforsyning A/S i 1997.