Oppsummering av det hele

Important information in English to private customers.

Hvem har ansvaret for strømanlegget?

Du er ansvarlig så lenge anlegget står registrert i ditt navn. Flytter du uten å sørge for å avslutte eller overdra anlegget til en annen vil du holdes ansvarlig for strømforbruket på anlegget så lenge det står i ditt navn.

Når vi mottar melding om opphør eller overdragelse av anlegget vil vi sørge for å få det formelle på plass.

Dersom det er uklart hvem som skal ta over kundeforholdet vil vi måtte stenge anlegget. Den som står registrert som ansvarlig for anlegget skal gi oss adgang til anlegget.

Husk at du som kunde hos oss kan melde flytting, bestille strøm med mere på “Min side“.

Må jeg lese av måleren?

Nei, ikke nå lenger. Alle har nå fått ny, automatisk måler, så dette går av seg selv.

Hvem skal jeg forholde meg til?

Dersom du har oss som kraftleverandør skal du forholde deg til oss. Du kan ringe oss på 77 04 25 00, sende en e-post til hlk@hlk.no eller møte oss ansikt til ansikt i Rødbergveien i Harstad.

Husk at du enkelt kan administrere kundeforholdet ditt på Min side.

Har du en annen kraftleverandør må du enten kontakte ditt lokale nettselskap eller kraftleverandøren din.

Hvor ofte får jeg faktura?

Privatkunder med forbruk over 8.000 kWh/år får regning etterskuddsvis hver måned basert på reelt forbruk den foregående måneden.

Anlegg med forbruk under 8.000 kWh/år (hytter, etc) faktureres to ganger i året (juli og januar).

PS:

Har du oss som kraftleverandør vil fakturaen omfatte både kraft og nettleie (samfakturering).

Har du en annen kraftleverandør enn oss vil du motta faktura fra denne pluss faktura på nettleie fra ditt lokale nettselskap (her: Hålogaland Kraft Nett). Dersom kraftleverandøren din har en samfaktureringsavtale med det lokale nettselskapet vil du få alt på en faktura. Ta kontakt med kraftleverandøren for informasjon om deres praksis knyttet til fakturering.

Hvordan kan jeg betale?

Du kan betale på flere måter. Husk at du kan sjekke faktura, velge betalingsmåter og be om utsettelse av faktura på Min side.

Betalingsmåter:

  • eFaktura
  • Avtalegiro
  • Papirfaktura

Utsettelse av faktura

Du kan gjøre dette på Min side. Alternativt kan du ringe tlf.  77 04 25 00 eller sende en e-post til hlk@hlk.no.

Husk å gjøre dette i god tid før forfall.