Det ble redegjort for prosessen, og det ble svart på innsendte spørsmål fra kundene våre.

Presentasjonen fra møtet kan du finne her.

I møtet ble en endring i beregningen av fastleddet  fra 1. mars presentert. Se pressemelding om det her (19.1.2022).

Mer informasjon

Henvendelser vedrørende nettleie kan sendes til hlk@hlk.no evt via telefon, 77 04 26 26

 

Spørsmål som kom inn til møtet, og våre svar: