I dagens modell, beregnes fastbeløpet ut fra høyeste målte timesforbruk(timesmax) i løpet av 1 måned. Denne maxverdien vil referere seg til en dato og et klokkeslett. Dette vil vises på fakturaen.