Det er ikke noen forskjell når på døgnet makstimen kommer.